Política de privacitat


En compliment al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. comunica que:

  • D’acord amb l’Art.5 de l’esmentada Llei, s’informa que les dades enviades a través dels diferents e-mails s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat, propietat de HERETAT OLLER DEL MAS, S.L., el qual garanteix les mesures de seguretat exigibles normativament.
  • La finalitat per a la qual estan destinats els e-mails facilitats, és la posterior posada en contacte de l’entitat amb els usuaris que han realitzat algun tipus de consulta ja sigui petició de pressupost o d’altres, per a la relació comercial i / o publicitària dels serveis o productes de la nostra empresa.
  • HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat distinta per a la qual han estat demanades, ni cedir els mateixos de forma il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les dades confidencialment i a aplicar les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
  • Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant per part d’HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, s’ha de remetre escrit identificant la referència «Protecció de Dades» a  info@ollerdelmas.com